Oppdatering av laglister i Rubic

Oppdatering av laglister i Rubic