Klubbinformasjon

På denne siden vil du finne informasjon om TUIL Fotball, og du vil her finne ut hvordan TUIL Fotball driver sin aktivitet og sine anlegg.

Her vil du også kunne lese deg litt opp på hva det vil si å være medlem i TUIL og hva vi forventer av hverandre - i tillegg til kontaktinformasjon og beskrivelse av ansvar og rutiner.


Verdier

Klubbhåndbok

Kvalitetsklubb

Styret, Utvalg og komiteer

TUIL Arena

Årsmøte 2024

Sportsplan

Årshjul 2024

TUIL- Kunsten

Kontakt oss

Strategiplan 2024 - 2027

Hvis noe mangler eller er feil på denne siden, gi oss beskjed på [email protected]

Årshjul tidligere år

Årshjul 2022

Årshjul 2023

Powered by Fruition